Desenul, gimnastica de zi cu zi !

Dan Mihai Nistor

Desenul, gimnastica de zi cu zi !


Vlad Ciobanu

     Lupta lui Dan cu sinele 

 

     Trebuie spus de la început faptul că lucrările lui Daniel Nistor, fiecare în parte, cât și întreaga lui expoziție, nu au nimic din nesiguranța și ezitările debutului ! Toate precauțiunile lui Daniel Nistor, dacă acestea există, toate formele de căutare a formulării mesajului plastic, rămân undeva, în spate, învăluite de siguranța cu care artistul își desfășoară strategiile. O paletă largă a mijloacelor de exprimare - peniță, baițuri, tușuri, culoare,… - este folosită cu o suverană autoritate.

     Mai trebuie adăugat faptul că Daniel Nistor are deja un univers propriu, exprimat cu aplombul profesional despre care vorbeam, foarte bine articulat în care pot fi subînțelese lecturi și reflecții îndelungate contopite și metabolizate. Influiențele, în măsura în care  ele au existat, s-au dizolvat într-o viziune personală, în freamătul unei lumi aflată într-o frenetică, încordată, și înseninată nevoie de împlinire. O încordare mistică participă la acest efort combustionându-l în mod fericit. O subtilă trăire religioasă pare să ilumineze universul lui Daniel Nistor, constituind un un spațiu al transgresărilor între diferitele nivele ale realității, infuzionând în privitor neliniștea unor fertile întrebări. Încordarea înseninată existentă în spațiul atât de omogen și divers al expoziției sale este provocator la reflecție, dătător de superioară liniște. Sentimentul unei rafinate muzicalități înfiorează întregul său demers.

     În concluzie, Daniel Nistor ne propune, la prima sa apariție publică, un univers plastic perfect coerent, se dovedește a fi un artist matur în utilizarea mijloacelor de exprimare, oferindu-ne o expoziție care poate fi ridicată pe simezele oricărei galerii. Cu bucurie, anunțăm înseninatul său răsărit în constelația artiștilor graficii din această țară. 

 

Vlad Ciobanu

sculptor